Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > testhovedside

- Morgendagens rømningssikre oppdrettsanlegg, med innebygde miljøsystemer, som gir full kontroll, og redusert fôr-forbruk.

Merde2_1.jpg

Skagen Engineering

har spesialisert seg på effektivisering av maritime bedrifter, gjennom administrative og tekniske nyvinninger, med miljø og lønnsomhet i fokus.

Nyhet! Overvåkningssystem, som avdekker hull i nota før fisken rømmer!

Nyere forskning viser at brorparten av rømt oppdrettsfisk, rømmer over tid, igjennom mindre huller i oppdrettsnota. Gjennom å oppdage disse på ett tidlig tidspunkt vil ikke disse riftene kunne bidra til at hullene blir større, noe de kunne lett ha blitt etter en kraftig storm. På dette viset kan vårt avanserte overvåkingssystem bidra til å forhindre masserømming.

Vårt nyutviklede og miljøvennlige overvåkningssystem "skanner" oppdrettsnota ved hjelp av avansert kamerastyring, som lett fjernstyres ifra flåten eller landbase, og man vil dermed oppnå optimal overvåking av oppdrettsmerden, både over og under vann. Eventuelle skader vil kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt, slik at rømning av fisk kan unngås. Anbefalt rutine kan være skanning av nota hver dag etter endt fôring. Følges denne rutinen, kan rømt oppdrettsfisk være historie.

Flere nyheter; Fôr- besparende system.

Vårt avanserte, men brukervennlige fôrings-system, er konstruert for å til enhver tid, automatisk, kunne bevege fôrspreder fram til den optimale fôringsposisjon, uavhengig av varierende vind og strømforhold, og dermed få full kontroll på fôringen. Man unngår dermed at en del av fôret, kan bli tatt av strøm og vind, og ført ut av oppdrettsnota. Fôrspreder's plassering bestemmes av avansert kamerakontroll, samt vind, og strømsensorer. Disse vil kontuinerlig kalkulere for den optimalefôringsposisjon. Endrer strøm og eller vindforholdene seg utover dagen, så vil systemet automatisk kunne bevege fôrspreder til den nye posisjonen. Fôrspreder vil dermed til enhver tid kunne være optimalt plassert, uansett vind og strømretning! Systemet eliminerer også fôrknus ute i merden.

Nyhet; Nyutviklet vaskesystem for nøter i sjø.

Vi har også nylig utviklet ett automatisk, miljøvennlige og effektivt rengjøringssystem for oppdrettsnøter som står i sjø. Systemet vasker automatisk både vegger og botner. Vaskeprosessen overvåkes fortløpende. Og kan også fjernstyres fra flåte, eller båt.

Vi er også på utkikk etter mulige investorer som kan tenke seg å være med på å løfte dette spennende og miljøvennlige konseptet videre.

Besøk oss også på Rømt Oppdrettsfisk

Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.