Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Siste nytt

8. April 2018

Nå er våre systemer patentert i alle verdensdeler.

-

2.Februar 2013

Fôringssystem som automatisk manøvrerer fôrspreder til korrekt posisjon i merden, for dermed å oppnå optimal fôring, uansett varierende strøm, og vindretning! Fjernstyres gjerne ifra land.

Systemet kan også utstyres med en nyutviklet Undervanns- fôrspreder, som muliggjør fôring på variable dybder. Dette for å kunne unngå luspåslag i de øvre deler av merden, samt kunne kompansere for manglende oksygen, for høye temperaturer mm.

Vi har også utviklet ett helt nytt forankrings- system for merder, og not- innfesting, som bidrar til at nota holder seg utspent også i kraftig uvær. Og man kan unngå at bunnringkjettingene gnager imot notveggen, i dårlig vær.

.

.

Pressemelding fra Skagen Engineering:  15.November 2010   

Rømt oppdrettsfisk kan være historie

Vi har tatt miljø utfordringen til oppdrettsnæringa på alvor, og har konstruert ett overvåkingssystem som kan gi rømningssikre oppdrettsmerder.

Sier Oppfinner og Gründer Åge Skagen i Skagen Engineering, om sitt nyutviklede og patentsøkte overvåkingssystem, som kan bidra til å få full kontroll på rømning fra oppdrettsmerdene. Systemet ”skanner” systematisk hele oppdrettsnota, på jakt etter skader og rifter. Skader i oppdretts- nøtene kan nå oppdages på ett tidlig tidspunkt, lenge før at skaden er så stor at fisken kan komme seg igjennom.

Systemet bruker avansert kamerastyring, noe som muliggjør at kameraene systematisk kan følge not- veggen i horisontale og/ eller vertikale baner igjennom hele nota, på søk etter eventuelle skader.

Andre miljøvennlige og viktige oppfinnelser for oppdrettsnæringa, fra Skagen Engineering; 

Ett nyutviklet og miljøvennlig system som kan forhindre fôr- svinn og fôr- knus ute i oppdretts- merdene. Ett fjernstyrt fôr- spreder system kan gjøre dette mulig. I vind og strømrike farvann kan denne fjernstyres motstrøms, til man finner den optimale fôringsposisjonen. Fisken rekker da å spise opp fôret før strømmen ellers lett har kunnet tatt deler av fôret og ført det ut av nota. Kameraene følger fôringsprosessen nøye, og vil kunne bidra til å finne den optimale plasseringen av fôr- spreder. Dette systemet vil dermed kunne gi en meget presis og kontrollerbar fôring.

Systemet åpner også for fjernstyrt fôring etter overflatefôrings- prinsippet. Samt at det kan overflødiggjøre manuelt arbeid, så som handfôring av nylig utsatt småfisk, som ofte står langs notveggen den første tiden etter utsett. Den fjernstyrte fôrsprederen kan nå posisjoneres dit hvor fisken til enhver tid står, og fôre den derifra. Systemet kan også bidra til å hindre spredning av lus.

Ellers har vi utviklet ett miljøvennlig vaske-system, for rengjøring av sider og bunner i oppdretts- nøter som står i sjøen. Fungerer etter samme prinsipp som for overvåkingssystemet som er beskrevet ovenfor. Kan gi mindre stress og økt fiskevelferd.

Alle prosesser i ovennevnte systemer kan til enhver tid dokumenteres gjennom lagring av data. Nyttig dokumentasjon ved rømming, forsikringssaker, intern- kontroll, offentlige myndigheter mv.

Flere detaljer ligger ute på www.skagen-engineering.com

Skagen Engineering er også på utkikk etter mulige investorer som vil være med på å løfte dette spennende og miljøvennlige konseptet videre.  

Meldes det avslutningsvis fra Åge Skagen i Skagen Engineering.

Kontaktinfo: Telefon 920 51 399 eller på Mail: post@skagen-engineering.com 

Adresse Hallsetv.7 7540 Klæbu. 

 Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.