Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Reduserte fôrkostnader

- Nyhet! Endelig ett fôrspreder- system, som gir full fôrings- kontroll, og redusert fôr-forbruk! Muliggjør fôring i ekstremvær!

Merde2_1.jpg

Skagen Engineering

Har spesialisert seg på effektivisering av maritime bedrifter, gjennom administrative og tekniske nyvinninger, med miljø og lønnsomhet i fokus.


Nyhet!

Vårt nyutviklede fôrspreder- system, har potensiale for betydelig redusering av fôr- forbruket.

Vårt avanserte, men brukervennlige fôr- spreder-system, er konstruert for å til enhver tid, automatisk, kunne bevege fôrspreder fram til den optimale fôringsposisjon, uavhengig av skiftende vind og strømforhold, for dermed å oppnå full kontroll på fôringen.

Man unngår dermed, under ugunstige forhold, at en del av fôret kan bli tatt av strøm og vind, og ført ut av oppdrettsnota.

Fôrspreder's til enhver tids plassering, bestemmes av avansert kamerakontroll, samt vind, og strømsensorer. Disse vil kontuenerlig kalkulere for å oppnå den optimale fôringsposisjon.

Endrer strøm, og eller vindforholdene seg utover dagen, så vil systemet automatisk kunne bevege fôrspreder til den nye posisjonen.

Fôrspreder vil dermed til enhver tid kunne være optimalt plassert, uansett vind og strømretning!

Systemet eliminerer også fôrknus ute i merden, gjennom overflødig- gjøring av fuglenett- stativet.

Vårt nyutviklede fôrspredersystem kan fjernstyres ifra land.

Nyhet 2!

Nyutviklet vaskesystem for nøter i sjø.

Vi har også nylig utviklet ett rimelig, og effektivt rengjøringssystem for oppdrettsnøter som står i sjø.

Systemet vasker automatisk både vegger og botner, uten bruk av ROV.

Vaskeprosessen overvåkes fortløpende, ved hjelp av integrerte kamera,

og kan fjernstyres fra flåte, eller båt.

Nyhet 3!

Avansert kamera- overvåkningssystem, som gir full kontroll i fôrings- øyeblikket, og som i tillegg, gjennom "scanning" av nota, vil avdekke hull før fisken rømmer!

Overflødiggjør bruk av dykkere for innspeksjon av nota.

Nyere forskning viser at brorparten av rømt oppdrettsfisk, rømmer over tid, igjennom mindre huller i oppdrettsnota. Gjennom å oppdage disse på ett tidlig tidspunkt vil ikke disse riftene kunne bidra til at hullene blir større, noe de lett kunne ha blitt etter en kraftig storm.

På dette viset kan vårt avanserte overvåkingssystem bidra til å forhindre masserømming.

Vårt nyutviklede og miljøvennlige overvåkningssystem "skanner" oppdrettsnota ved hjelp av avansert kamerastyring, som lett fjernstyres ifra flåten eller landbase, og man vil dermed oppnå optimal overvåking av oppdrettsmerden, både over og under vann. Eventuelle skader vil kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt, slik at rømning av fisk kan unngås. Anbefalt rutine kan være skanning av nota hver dag etter endt fôring. Følges denne rutinen, kan rømt oppdrettsfisk være historie.

Vi er også på utkikk etter mulige investorer som kan tenke seg å være med på å løfte dette spennende og miljøvennlige konseptet videre.

Besøk oss også på Rømt Oppdrettsfisk

Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.