Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > Lønnsom investering

1. Systemet er designet for å tilby maksimal lønnsomhet, igjennom  til enhver tid å ha full kontroll på fôret i foringsøyeblikket, for å unngå unødvendig fôrspill.

2. -Og samtidig kunne imøtekomme morgendagens miljø- krav.

Dette oppnås igjennom en langt bedre styring og overvåking i fôringsprosessen. (Lavere fôrforbruk, redusert lusepåslag, mindre ekstrementer under merden)

Og til enhver tid, gjennom nyutviklet teknologi, som muliggjør at undervannskameraene kan kjøres sømløst og automatisk, rundt i hele merden, og dermed oppnå full visuell kontroll på hele notas tilstand,både sider og botner. (Unngå rømming)

Og ikke minst, å alltid ha en ren not. Dette oppnås ved ett automatisk, integrert vaskesystem.(Friskere fisk gir bedre tilvekst, og mindre dødlighet, kortere produksjonstid)

Systemet kan også igjennom vårt innebygde sikkerhetssystem, gi en sikrere, og ett mere effektivt arbeid ute på merden.

Det sørger også for at oppdrettet kan gjennomføres med færre ansatte ute på anlegget, da mye av arbeidet utføres automatisk. Skagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.