Skagen Engineering, deres maritime utviklingspartner.   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Lønnsom investering Patenterte Systemer Investorer Prinsipp Om oss Produkter Pressemelding Lus Rømning Overvåking Fôringsanlegg Rengjøring av nøter Miljø Lønnsomhet Utfordring i bransjen Reduserte fôrkostnader Eksponerte lokaliteter Morgendagens merder Siste nytt Nyheter Skagen Engineering i Media Firmafakta Kredittopplysningen D & B Firmafakta Kontakt oss her Flo & Fjære Yr værmelding . . . . . . . . . testhovedside Google 
 
Hovedsiden > . > .

Nyheter November 2010

Viktig oppfinnelse i kampen mot rømning av oppdrettsfisk.

Dette sier Daglig leder Åge Skagen i Skagen Engineering, om sin nyeste patentsøkte oppfinnelse, ett miljøvennlig system som kan stoppe rømning av oppdrettsfisk.

Systemet vil kunne overvåke hele oppdrettsmerden, både over og under vann, og eventuelle skader vil kunne bli oppdaget. Det blir benyttet avansert kamerateknologi for å få dette til.

Systemet vil avdekke eventuelle rifter i nota som er så små at fisken ikke vil kunne komme igjennom, men store nok til at de kan oppdages av kamera. Disse dataene overføres så til en datasentral for bearbeidelse og lagring. Merdens tilstand kontrolleres og dokumenteres så ofte en ønsker.                                                 

Systemet vil produseres i forskjellige versjoner, alt fra manuell styring til full automatikk med fjernovervåking ifra land. Alt etter hva som ønskes og kreves.

Hvis alle merder blir utstyrt med ett slikt system, så kan man få en kraftig reduksjon i antall rømninger, sier Skagen.

Prisen på systemet er ikke fastsatt enda, og vil kunne variere noe, alt etter hvor mye funksjonalitet som blir bygget inn.

 

Andre viktige nyheter som er under utvikling:

1.       Systemer som kan bidra til å redusere spredning av lakselus,

2.       Ett miljøvennlig system som kan spare store mengder fôr, Offentlige tall viser ett fôr-svinn på 10%

3.       Miljøvennlig system for rengjøring av nøter, uten bruk av ROV.

Alle systemer er patentsøkte.

Disse nyhetene kan det leses mer om på www.skagen-engineering.com 

 Vi søker også etter seriøse investorer/ samarbeidspartnere for salg/produksjon av disse systemene, sier Åge Skagen i Skagen Engineering avslutningsvis.

.

.

.

Historie:

Bakgrunn for oppfinnelsen:

Etter noen år i bransjen, og med god teknisk bakgrunn, så kom det etter hvert noen tanker og ideer, som begynte å ta form.

Rømning

Man hørte jo om i næringa at det skjedde rømninger av og til.

Jeg tenkte da med å ha ett undervannskamera- system som kunne ” patruljere” etter ett fastlagt mønster rundt i merden så fikk vi jo kontroll på tilstanden på nota til en hver tid. Og skader og rifter kunne bli fanget opp, og fått det reparert før riften ble så stor at fisken kom seg ut.

Fôring

Likeledes, så vi når vi drev og fôrte fisken, på dager med kraftig vind eller sterk strøm, at fôret drev mye fortere gjennom nota. Den sentermonterte fôrsprederen fikk da av og til problemer med å mate all fisken. En del av fôret kunne da drive ut av nota. Av og til måtte vi slå av fôringsystemet, og vente på roligere vær før vi kunne begynne å fôre igjen.

Det var da jeg begynte å fundere på å konstruere en fôrspreder som kunne fjernstyres, og kjøres lengre motstrøms, slik at fisken rakk å spise opp fôret men det enda var i nota.

Å kunne fôre fisken der den til en hver tid står inne i merden, er spesielt aktuelt ved nylig utsatt småfisk, som ofte må handfôres de første ukene. Tidkrevende. Bedre fôret fisk, gir friskere fisk, og mindre tapere.

Overvåking

Overvåking av foringsprosessen var heller ikke enkelt bestandig. Vi hadde en snor som var spent rett over merden som kameraet forflyttet seg på, så det var store områder i merden som vi ikke fikk overvåket. Det måtte dykkere til for inspisering av nota.

Rengjøring av nøter

Når vi rengjorde nøterne, måtte vi manuelt bruke vaskeskive i sidene på nota. For å få vasket bunnene måtte vi enten trekke vaskeskiva manuelt fram og tilbake over merden, noe som var en tidkrevende, og i dårlig vær, ikke helt ufarlig jobb. Alternativ kunne vi leie inn en Rov (miniubåt med vaskeskiver påmontert). Dette var dyrt, med mannskap og spesialbåt, som miniubåten ble fjernstyrt ifra.

Begynte etter slike arbeidsøkter å tenke på å kunne lage ett vaskesystem som kunne programmeres slik at vaskeskiva kunne fjernstyres til å følge notas innerside i ett fastlagt vaskemønster, fortrinnsvis med horisontale og/ eller vertikale bevegelser.

Etter lang tids fundering så fikk jeg konstruert ett miljøvennlig system som kan være kapabelt til å kunne utføre ovennevnte oppgaver.

 

 

Miljøfordelene med disse systemene kan være store:

Hull i nøter er ensbetydende med fisk på rømmen.

Tap av fôr kan være på 10%, viser offentlige tall. Med den knapphet som vi har på de marine råstoffer som brukes til å produsere pellets, samt at noe av fôret kan forsvinne ut av nota under ugunstige forhold, vil det med en reduksjon av disse forhold, kunne gi en stor miljøgevinst.

Med en bedre fôr- styring, kan man redusere overfôring, og dermed kunne begrense forurensing av ekskrementer og overskuddsfôr, som kan legge seg på havbunnen.

Med en mer skånsom måte( uten Rov) å rengjøre nøtene på kan fiskevelferden øke og fisken vil kunne trives bedre.

Ei merde uten div remedier som fôrspreder, fôrslanger, fuglenettstativ, fuglenett, og div tau mv som fisken kan slippe å svømme seg på, kan også gi bedre fiskevelferd.

Ovennevnte system kan muliggjør en bedre spredning av oppdrettsanlegg (lengre ut på kysten) og kan bidra til å redusere lus og smitteproblematikken i næringa. Og kanskje en reduksjon i bruken av avlusingsmiddel. Dette kan også gi en miljøgevinst.

Videre kan oppdretterne gjennom ovennevnte systemer kunne bedre sitt omdømme, samt spare betydelig beløp på redusert fôrspill, spare utgifter på innleie av Rov, dykkere, øke sikkerheten ute på merdene, frigjøre mannskap (automatisering), bedre fiskevelferd, kunne oppdage hull nøtene før det er for sent.

Systemene kan gi oppdretterne økt dokumentasjon (datalagring)på sine merde- relaterte aktiviteter. Nyttig ved forsikringsskader, intern- kontroller med mer.

 

De patentsøkte systemene er nå såpass utviklet at de nærmer seg en prøveproduksjon.

Det vil si at de nærmest er ferdig konstruert, og kan begynne å forlate tegnebordet.

 

 

Åge Skagen

OppfinnerSkagen Engineering har spesialisert seg på rådgiving, og vidererutvikling i oppdrettsnæringa, med fokus på miljø og lønnsomhet.